Αρσενικά

  • O Kıng Parıs Hısarlık είναι γιός του Caesar Cvetko Hısarlık. Μπορείτε να καταλάβετε απο την εμφάνιση και τον τρόπο που στέκεται ότι προέρχεται απο έναν πολύ σωστό μορφολογικά πατέρα...